Vad händer med ekonomin vid demenssjukdom?

Gift par 80 år, ej äktenskapsförord, god ekonomi. Fastigheter och sparade pengar - allt i mannens namn. Kvinnan låg pension. Vad händer ekonomiskt för kvinnan när mannen får demens och placeras på äldreboende och inte längre kan sköta sin ekonomi?

Svar: När en person drabbas av en demenssjukdom kan det bli svårt att hantera sin ekonomi på egen hand. Ibland kan personen behöva ha stöd att sköta sin ekonomi av en god man. God man ansöker man om hos Överförmyndaren och det är Tingsrätten som utser god man. Ett råd i den uppkomna situation kan vara att ta kontakt med sin bank eller en familjejurist för att diskutera vilken lösning som passar paret bäst.

Senast uppdaterad 2014-11-10 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson