Min pappa är över 65 år, vad kan han få för hjälp?

Min pappa är 70 år och klar i huvudet. Han har synproblem som förvärrats, blodproppar som tior lite då och då och som ter sig som elepelepsi anfall. Han skulle behöva hjälp med att handla, assistans när han ska någonstans, städning, aktiviteter osv . Assistent kan man bara få före 65 års ålder. Kan man söka ändå för han behöver ingen hemtjänst utan någon som hjälper honom och är med honom i vardagen. Vad har han för rätt och vart vänder jag mig?

Svar: För den som behöver hjälp och stöd i sin vardag för sin livsföring finns möjlighet att ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL. För att få hjälp av en personlig assistent enligt Lagen om särskilt stöd och service, LSS, krävs att personen tillhör någon av de personkretsar som lagen tar upp.

Enligt SoL kan en person också ansöka om ledsagning, en person som följer med som stöd i olika sammanhang. Ansökan görs i den kommun man bor/vistas i och ansökan kan göras skriftligt eller per telefon till en biståndshandläggare som nås via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2014-11-10 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson