Fråga om dubbla hyror och framtida vårdboende

Min pappa har nyligen fått en stor stroke och har sedan 3 veckor tillbaka vårdats på rehabilteringsavdelningen för strokepatienter. I nuläget vet vi ingenting om vart han ska bo framöver men antagligen blir det ett vårdboende. Han hyr ett hus på landet som han pratar väldigt mycket om och vill flytta tillbaka till men i dagsläget ser det inte ut som att han kommer kunna komma tillbaka till landet då han är ensamstående. Då han har väldigt ansträngd ekonomi kommer han inte ha råd att ha huset kvar och betala hyran nu när han vårdas på rehab och måste betala en avgift där varje månad. Jag har nu ett dilemma angående huset han hyr, för det första har han inte råd att både betala hyra där och sitt tillfälliga uppehälle inom sjukvården och för det andra vill vi inte riktigt släppa hans hus som han hyr om det mot alla odds skulle visa sig att han i framtiden lyckas rehabilitera sig så pass bra att han kan flytta ut på landet igen. Min fråga är om det går att få ekonomisk hjälp så att han slipper dubbla hyror tills vi vet vart han ska bo? Och en annan fråga, vem ansvarar för ett framtida vårdboende om han inte kan flytta tillbaka till sitt hus?

Svar: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt kan ansöka om bistånd enligt Socialtjänstlagen för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Ansökan om ekonomiskt stöd och vid behov av särskilt boende görs i den kommun man bor/vistas i. Ansökan görs hos socialsekreterare eller biståndshandläggare som båda nås via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2014-11-04 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson