Det kommer hela tiden ny forskning kring utvecklingsstörning utan känd orsak. När bör man utreda vidare? Var kan jag hitta information?

Svar: När man upptäcker att ett barn inte följer den förväntade utvecklingen bör man försöka finna orsaken. En utredning hos en psykolog ger en bild av vilka funktioner som är barnets starka sidor och vad som är svårare. Utredningen kan användas för att hitta rätt form av stöd till barnet. Hittar man en orsak som är möjlig att behandla är det särskilt viktigt att detta sker tidigt. Ibland hittar man inte någon orsak trots utredning och särskilt hos vuxna personer finns det många som inte fått någon förklaring. Man kan utreda på nytt och gör då oftast en magnetkameraundersökning av hjärna och ryggmärg för att kunna se ut den ser ut. De utredningar som tillkommer är att undersöka cellernas ämnesomsättning genom att undersöka urin, blod och vätskan som omger ryggmärg och hjärna. Genom de svar som vi får från speciallaboratorier kan man avgöra om cellerna i kroppen fungerar som de ska eller om någon process avviker och orsakar sjukdom. De genetiska provtagningarna utvecklas alltmer.

En sällsynt diagnos är en som finns hos högst hundra personer per miljon invånare och som leder till omfattande funktionsnedsättning. Du hittar information om ovanliga diagnoser här:

Sidorna öppnas i ett nytt fönster

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser
http://www.sallsyntadiagnoser.se/
http://www.rarechromo.org/html/home.asp
http://www.agrenska.se/Informationsmaterial/
http://www.nfsd.se/

Senast uppdaterad 2014-10-22 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson