Bör man vaccinera barn med flerfunktionsnedsättning på samma sätt som för andra barn?

Svar: Allmän vaccination av spädbarn mot pneumokocker infördes 1 januari 2009. Barn som inte är vaccinerade och som riskerar att bli svårt sjuka av pneumokocker rekommenderas vaccination oavsett ålder.

Alla barn erbjuds vaccinering på BVC inom det svenska vaccinationsprogrammet. Vaccinering sker, därför att de sjukdomar som ingår, är allvarliga och kan ge mycket svåra bestående skador. Vaccineringen ger barnen skydd mot sjukdomarna och genom att många vaccineras hindras också sjukdomarna att smitta andra. Vaccinet ger ett mycket bra skydd till de allra flesta och även om enstaka barn inte utvecklar bra skydd blir de ändå skyddade genom att nästan alla barn deltar i programmet. Man kan tänka på att genom vaccination har smittkoppor utrotats i hela världen och genom poliovaccin har vi i stort sett bara poliofall som smittats utomlands och på så sätt kommit hit, men sjukdomen sprids inte till andra.

Det är extremt sällsynt att barn inte ska vaccineras, och i så fall har föräldrarna redan informerats av behandlande läkare. Ibland finns tuberkulos eller hepatit i barnets omgivning och man behöver komplettera med dessa vacciner. Tänk också på att i god tid innan utlandsresa se över vaccinsskyddet. Det är lite olika rekommendationer till olika delar av världen.

Det finns tydliga rekommendationer från Socialstyrelsen om vad som ska ingå i barnvaccinationer och det kan du läsa om på Socialstyrelsens hemsida. Där finns också fakta om sjukdomarna. http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vaccination/barnvaccinationer (nytt fönster)

Du kan läsa mera på www.1177.se (nytt fönster) Sök vaccinationer. Där finns också information om vaccination vid utlandsresa.

Senast uppdaterad 2014-10-22 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson