Bör man vaccinera barn med flerfunktionsnedsättning mot influensa?

Svar: JA! Barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning tillhör den grupp som rekommenderas årlig vaccination mot influensa. Dit hör även de med kronisk hjärt- eller lungsjukdom, instabil diabetes eller gravt nedsatt immunförsvar. Barn med flerfunktionsnedsättning har oftast inte ett sämre immunförsvar i allmänhet, utan vaccination rekommenderas för att de riskerar att blir mycket sjukare av influensa. Skyddet mot säsongsinfluensa avtar ganska snabbt och därför bör man vaccineras inför varje influensasäsong för att ha ett skydd.

Senast uppdaterad 2014-10-22 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson