Jag önskar tips på stödgrupp för anhöriga i Malmöområdet

Jag söker i Malmö området: 1) En stödgrupp till anhöriga där man träffas – dvs. inte på nätet. 2) Gratis eller billigt psykolog-möte. 3) Något annat som ni tycker kunde hjälpa en utbränd anhörig.

Svar: De flesta kommunerna i Sverige erbjuder stöd till anhöriga enligt Socialtjänstlagen 5 kap 10§. Utbudet av stödinsatser varierar mellan landets kommuner. För att få svar om det finns en stödgrupp i Malmö med den inriktningen som efterfrågas – ta kontakt med anhörigkonsulent/anhörigsamordnare i aktuell stadsdel. Anhörigkonsulenten kan också vara en person att samtala med om vilka behov av stöd som finns och till vem man kan vända sig med olika frågor. Personen nås via kommunens växel.

Vårdcentraler/hälsocentraler tillhandahåller ofta psykosocialt stöd från kurator/psykolog el. motsvarande och nås via Hälso – och sjukvårdens telefonnummer/växel.

Senast uppdaterad 2014-10-22 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson