Pappa är beroende av andra på grund av sjukdom och inte åldrande. Kan han få personlig assistans?

Min pappa har PPMS med kognitiva besvär och stelhet i benen som största besvär. Efter ett status epilepticus i somras, bor han nu på Korttidsboende och får bra hjälp & rehab. Hans önskan är att flytta hem igen men kommunen anser att hemtjänst räcker till. Vi anhöriga håller med. Moment med att t ex sätta sig och ställa sig är knepigt och vi vill inte att han ska vara ensam. Vi hade hoppats på personlig assistens, men det är tydligen omöjligt, då han fyllde 65 år i somras. Så nu lutar det åt äldreboende. Det känns inte jättebra då han är ganska 'ung' och framförallt för att han helst vill komma hem. Finns det inga undantag? Han är ju beroende av andra pga sjukdom, inte pga åldrande.

Svar: Om en person behöver stöd och hjälp för sin dagliga livsföring kan personen ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ansökan görs hos en biståndshandläggare.

För att få hjälp enligt LSS krävs att man tillhör en av tre personkretsar, i detta fall personkrets 3: personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid. (För mer information se vårdguiden på www.1177.se)

Ett alternativ skulle kunna vara att ansöka om stöd enligt LSS med hänvisning till att funktionsnedsättningen debuterade innan 65 års ålder och vid ett ev. avslag på ansökan i så fall överklaga till högre instans för att få sin sak prövad rättsligt.

Ett annat alternativ skulle kunna vara att följa hans önskan att få flytta hem igen med hemtjänst och kanske prova tekniska lösningar för att öka hans och er trygghet innan beslut tas om att ansöka om särskilt boende.

Senast uppdaterad 2014-10-22 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson