Hur gör vi med farmors hus?

Min farmor och farfar äger ett hus tillsammans sedan länge. Farmor har alzheimer och bor på särskilt boende, farfar är gammal och inte alls pigg längre. Han vill flytta från huset och på pappret skänka det till sina två barn, varav det ena då kommer köpa ut det andra. Farmor är omyndigförklarad, men äger ju halva. Vi vet att det är hennes vilja att huset går vidare i släkten, hon har alltid sagt så. Min fråga är, hur går vi tillväga med farmor? Blir det mhpp eller ansökan hos överförmyndarnämnden eller vad är praxis?

Svar: När en person drabbas av sjukdom och behöver stöd att ex. sköta sin ekonomi kan ansökan göras om en god man som företräder och tar tillvara personens intresse. Om det inte finns en god man utsedd så kontakta överförmyndaren i din kommun för att få svar på hur ni ska gå tillväga för att genomföra försäljningen på ett lämpligt sätt. Ett annat alternativ kan vara att kontakta en familjejurist för att få svar på din fråga.

Senast uppdaterad 2014-10-22 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson