Vilket stöd kan man få vid vård av närstående i Sverige som inte är svensk medborgare?

Min mor har bott i Sverige i snart 30 år och är svensk medborgare. Sedan ett par år tillbaka har min gamla mormor som bor i Polen blivit dement, och där hon inte heller har någon som tar hand om henne. Förra sommaren när min mormor var här i Sverige och hälsade på blev hon fortsatt mycket sämre med påföljd att hon varit kvar här sedan dess och min mor har, med stöd av min far, sedan dess vårdat henne själv här i Sverige. Situationen börjar bli allt mer ohållbar, då den börjat tära dels på mina föräldrars psykiska hälsa samt dess relation. Vilka möjligheter har mina föräldrar att få stöd och hjälp för min mormor här i Sverige? Hon är EU-medborgare (Polen) och jag funderar på vilka möjligheter som finns till stöd i form av t.ex. demensboende, korttidsboende (där mormor kan vara 1-2 veckor) etc. samt vad som krävs för det.

Svar: I Socialtjänstlagen finns ett begrepp – vistelsebegreppet – vilket innebär att då en person behöver hjälp och stöd i sin livsföring kan en ansökan göras till en biståndshandläggare i den kommun personen vistas i. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Efter ansökan kommit in görs en utredning av vilka behov av stöd den enskilde har och handläggaren fattar beslut om insatser. Korttidsboende kan var en sådan insats som en handläggare kan bevilja.

Ta kontakt med en biståndshandläggare i aktuell kommun vilken nås via kommunens växel, för ett samtal och ev. ansökan om stöd. Information om vilken hjälp och stöd som erbjuds finns ofta på respektive kommuns hemsida. Finns behov av stöd för de anhöriga som ger hjälp och stöd kan anhörigsamordnare/anhörigkonsulent kontaktas, de nås via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2014-10-21 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson