Vilka räknas som anhöriga och finns det någon lagstadgad skyldighet att vårda anhörig?

Vilka räknas som anhöriga till en äldre med vårdbehov? Finns någon lagstadgad skyldighet att vårda anhörig? (ange lag, paragraf mm). Vem av flera anhöriga är skyldig att ta på sig vården?

Svar: En anhörig kan vara en nära släkting, barn/förälder, en god vän, en granne, en person som den äldre själv står nära. Det finns ingen lagstadgad skyldighet för någon anhörig att vårda en närstående. Inom äktenskapet ska makarna bidra till det gemensamma, men inte heller här finns något som säger att ena parten ska "vårda" den andre. Att ge hjälp och stöd till en närstående är ett frivilligt åtagande, någon skyldighet att vårda finns inte. I vårt samhälle finns mer eller mindre uttalade normer och förväntningar på vilken hjälp ex. barn ska ge till föräldrar och vilket kan utlösa konflikter syskon emellan.
En samtalspartner i den uppkomna situation kan vara en biståndshandläggare eller en anhörigkonsulent vilka nås via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2014-10-21 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson