Är det vanligt att man börjar missköta sin hygien när man har ADD?

Jag förstår att du är bekymrad för en person som har diagnosen ADD, som har förändrat sitt beteende och börjat missköta sin hygien. Du frågar om detta är ett vanligt symtom?

Jag beskriver först de symtom som är vanliga vid ADD och vad som kan vara till hjälp, därefter svarar jag på frågan om hur man kan förstå en person som börjar missköta sin hygien.

Typiska symtom vid ADD kan vara:

  • rastlöshet
  • koncentrationssvårigheter
  • svårt att bibehålla uppmärksamhet.

Det går inte att bota ADD men det går att underlätta livet för den som har diagnosen. Information och rådgivning till anhöriga, lärare eller arbetskamrater, anpassning i skolsituationen eller av arbetsplatsen och hjälp i hemmet kan vara insatser som hjälper. För vissa kan kognitiv beteendeterapi (KBT) vara till hjälp för att förstå och hantera dålig självkänsla och problem i relationer till andra. Också medicinering kan ibland göra det lättare att träna sig med hjälp av KBT och öka koncentrationsförmågan.

Hur man kan förstå en person som börjar missköta sin hygien:

  • Att plötsligt inte kunna eller orka ta hand om sin personliga hygien kan vara ett tecken på att personen är nedstämd, kanske har drabbats av en depression. Detta kan drabba personer med diagnosen ADD såväl som personer som inte har någon diagnos. Bäst kan man förstå orsaken om man kan ställa frågor till hen om hur man har det, hur man mår, om man förlorat något eller någon som betytt mycket för en osv.
  • Att sluta sköta sin personliga hygien kan också vara ett tecken vid ovanliga psykiska sjukdomar som psykossjukdom och vid demenssjukdomar, men då syns också andra symtom mycket tydligt som t.ex. att man tappat kontakten med verkligheten.

Om du vill veta mera om ADD kontakta oss gärna igen eller gå in på Riksförbundet Attentions webbplats (öppnas i nytt fönster) som är en förening för personer med neuropsykiatriska funktonsnedsättningar och deras anhöriga.

Med vänlig hälsning!
/Ylva

Senast uppdaterad 2014-10-20 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson