Kan man få färdtjänst för flytt mellan två boenden?

Min svärmor ska flytta till ett demensboende i vår kommun. Idag har hon ett boende cirka 50 mil från oss. Kan man få hjälp med sjukttransport/färdtjänst till det nya boendet? Enligt uppgift får hon man inte nyttja riksdfärdtjänst för denna typ av resa.

Svar: Om en person väljer att flytta till ett boende på en annan ort är det den personens eget ansvar att ordna med och bekosta flytt både av möbler och för sin egen resa. Den som flyttar kan söka riksfärdtjänst för resan, eller om det är en kortare flytt vanlig färdtjänst. Detta förutsatt att det finns färdtjänst beviljad.

För att få stöd och svar på frågor kring flyttningen tag kontakt med biståndshandläggare/boendesamordnare i den kommun svärmor avser att flytta till. I de flesta kommuner finns en anhörigsamordnare/anhörigkonsulent som kan finnas som ett stöd och ge råd till dig som anhörig.

Senast uppdaterad 2014-10-01 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson