Hur bemöter jag en närstående med demenssjukdom?

Min mamma(har blivit alltmer dement (vaskulär demens) och har senaste tiden börjat tro att min pappa (död sen 8 år) lever och att hon bor med honom och min bror som hon hade mycket problem med under hans uppväxt. Hon är förtvivlad och stressad då hon upplever att sonen är besvärlig och inte kommer hem på nätterna. Gråter för han är så besvärlig och min pappa kommer inte hem till maten. Nu vet inte jag hur jag ska bemöta henne, att min pappa är död är något som hon inte tar in. Jag tycker jättesynd om henne, kanske hon återupplever sånt som varit jobbigt under sitt liv?

Svar: En person med en demenssjukdom kan i olika stadier i sin sjukdom uppvisa olika symptom. De du nämner är inte ovanliga och som anhörig kan det vara svårt att hitta ett bra sätt att bemöta den demenssjuka på. Ofta finns det i kommunerna en demenssjuksköterska som kan kontaktas för råd och stöd i bemötandefrågor och som nås via hemkommunens växel. Ett annat alternativ kan vara att ta kontakt med anhörigkonsulent/samordnare för hjälp med lämpliga kontakter. Denna person nås också via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2014-09-16 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson