Min man har stroke. Vilken hjälp kan jag få?

Som hustru till en strokedrabbad man känner jag mig ofta osynlig. Min man har god hjälp från kommunens hemtjänst tre timmar om dagen, men jag passar honom all övrig tid. Vi är båda pensionärer och jag har nästan aldrig möjlighet att lämna hemmet för att träffa bekanta eller göra något för mig själv. Min man är ganska pigg i huvudet men har förlorat många av sina vänner efter stroken. Vi trivs bra tillsammans men situationen tär på vår relation. Jag har inte ringt till kommunen för jag vet inte riktigt vad jag ska fråga efter eller vem som sköter om dylika ärenden, har ni något tips?

Svar: Det finns flera olika typer av stödinsatser som skulle kunna vara aktuella för dig. Vilken typ av stöd som erbjuds skiljer sig åt lite beroende på vilken kommun som man bor i. Till exempel erbjuder vissa kommuner avlösarservice eller växelvård som går att få både regelbundet och vid enstaka tillfällen. Man skulle också kunna tänka sig att det kunde vara aktuellt med någon typ av dagverksamhet för din man någon dag i veckan, om han är tillräckligt pigg för att delta i något sådant. Det ger er båda en möjlighet att komma hemifrån på olika håll. Många kommuner har särskilda anhöriggrupper där anhöriga träffas för rekreation och samtal, många anhöriga finner stöd och kraft i detta. Kontakta kommunens anhörigkonsulent/anhörigsamordnare i första hand och i andra hand en biståndshandläggare då vissa stödinsatser kan vara biståndsbedömda.

Senast uppdaterad 2013-04-17 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson