Är ensamstående och ska läggas in på operation - hur kan jag och mitt barn få hjälp?

Jag är ensamstående med ett barn på som är 2,5 år. Snart kommer jag läggas in på sjukhus för en operation. Jag kommer att behöva stanna där i ca 4 dygn. När jag sedan kommer hem är jag i stort behöv av hjälp både för mig själv men framför allt för mitt barn. Som jag har förstått det har jag inte någon möjlighet att få hjälp från Försäkringskassan då det bara betalas ut närståendepenning för vård/stöd till personer i livshotande tillstånd. Hur kan jag göra för att få hjälp? Jag är inte i en sådan situation att jag med självklarhet kan räkna med att någon anhörig kan hjälpa mig.

Svar: När det gäller små barn som ska tas om hand av olika anledningar är det nästan alltid bäst för dem att vara hos någon de känner väl, det är oftast tryggast för både barnet och dig som vårdnadhavare. Men som du själv skriver är det inte alla som har någon att vända sig till när något sådant här uppstår. Det kan vara olika anledningar till att det ser ut på det viset och ibland kan anledningen vara ekonomisk, att det är svårt att avstå från arbete om det inte utgår någon ersättning eller att arbetsgivaren inte har möjlighet att ge ledighet. Men har barnet sedan tidigare barnomsorg kan det underlätta. Grundläggande är att barnet naturligtvis har rätt att vara inom barnomsorgen på samma sätt som tidigare men ibland även utökad tid tex. i situationer som er. Detta kan underlätta då det innebär att den som ska ta hand om ditt barn inte behöver vara ledig från arbetet eller liknande, vilket kan göra det lite lättare att fråga om hjälp.

Skulle det ändå inte gå att lösa inom vän/anhörigkretsen vill vi råda dig att ta kontakt med socialförvaltningen i din kommun och ansöka om hjälp. Hur just din kommun löser frågan kan vi inte svara på, men vanligt är att barnet får bo i jourfamilj medan du är på sjukhuset. När det som i ditt fall handlar om en planerad operation ges tid att förbereda barnet. När du lämnat in ansökan kommer en utredning av ert behov att göras för att undersöka hur det ska lösas på bästa sätt, en planering kommer att upprättas. Den hjälp du behöver när du kommer hem från sjukhuset kommer förmodligen att skötas av hemtjänst från "Vård och omsorg" , vilket också ansöks om hon socialförvaltningen. Varje ärende är unikt och det är också därför en utredning göres så att det behov just din familj har ska tillgodoses på bästa sätt.

Senast uppdaterad 2014-09-12 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson