Kan man få ekonomisk hjälp vid dubbelt boende?

Min dementa 87 åriga mamma bor i Norrtälje. Jag har sökt bistånd i form av särskilt boende i Sollentuna och fått det beviljat men inte blivit erbjuden ett boende ännu. Då har vi valt att flytta mamma till en annan kommun 30mil bort, till ett 55+ boende i hyreslägenhet. Det här innebär att mamma får dubbelt boende och jag har sökt ekonomisk hjälp i Norrtälje för detta men de säger att vi inte har biståndet beviljat av dem då kan de inte bistå ekonomiskt. Jag har även sökt hjälp via Sollentuna, men de ger inte heller något ekonomiskt stöd eftersom det inte är de som gett oss ett boende. Vart kan jag vända mig för att hjälpa min mamma med ekonomin?

Svar: I Socialtjänstlagen finns det något som kallas vistelsebegreppet. Det innebär att om en person av någon anledning behöver ansöka om stöd, till exempel ekonomiskt stöd, så görs denna ansökan i den kommun personen vistas i, eller som i det här fallet bor i.

Ta kontakt med Socialtjänsten i den kommun där mamman bor för att göra en ansökan om ekonomiskt bistånd med anledning av sin dubbla hyra. Socialtjänsten gör då en utredning och fattar beslut om ekonomiskt stöd kan ges.

Senast uppdaterad 2014-09-04 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson