Går det att sälja min mammas hus nu när hon flyttat till ett demensboende?

Går det att sälja min mammas hus nu när hon flyttat till ett demensboende? Jag är hennes son och även hennes godman och jag antar att antingen måste hon skriva på själv eller så måste hon ha förvaltare som kan sköta försäljningen. Mina syskon frågar om inte vi kan sälja huset nu eftersom hon aldrig kommer att flytta dit igen.

Svar: Kontakta överförmyndaren i din kommun för en diskussion om det är möjligt att, inom ditt uppdrag som god man, genomföra en försäljning av er mammas fastighet. Vilket uppdrag en god man har kan variera och överförmyndaren som utövar tillsyn över gode män kan ge svar på dina frågor.

Senast uppdaterad 2014-09-04 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson