Blir man sjukpensionär om man fått diagnosen Alzheimer?

Svar: Om en person får problem med minnet kan man ta kontakt med sin läkare som bedömer och vid behov initierar en demensutredning för att klarlägga om det föreligger en demenssjukdom eller om symtomen har en annan orsak. Om en person får diagnosen Alzheimers sjukdom görs en bedömning av arbetsförmåga på samma sätt som vid andra diagnoser. För mer information om sjuklön och sjukpenning, se: www.forsakringskassan.se (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-09-03 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson