Hur mycket makt har man som förvaltare eller god man?

Hur mycket makt har mammas gode man eller förvaltare, (i hennes journal står han som god man men biståndshandläggaren säger att han är förvaltare) i detta att jag som dotter och bor i Småland vill flytta mamma till ett äldreboende i närheten där jag bor för att vi ska kunna ses ofta och inte så sällan som nu när hon bor på ett äldreboende på annan ort, där vården är undermålig.

Svar:  Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen utför uppgifter för någons räkning. En person kan få en god man eller förvaltare av många olika anledningar. Oftast är man på något sätt hindrad att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv. Det är tingsrätten som utser god man/förvaltare. Vad som ingår i uppdraget kan variera. Förvaltare har en starkare ställning än en god man.

Frågan antyder att den gode mannen/förvaltaren motsätter sig en flytt. Kan mamman på något sätt ge uttryck för sin vilja eller ta ställning till en flyttning? Finns det medicinska, ekonomiska aspekter eller andra överväganden som gör att en flytt är olämplig och som den gode mannen har att beakta?

Kontakta den gode mannen för ett möte och en diskussion om eventuella hinder för en flytt. Alternativt ta kontakt med överförmyndaren i kommunen där din mamma bor, för att få svar om frågan kan lösas på ett positivt sätt för dig och för din mamma.

Senast uppdaterad 2014-09-02 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson