Är det vanligt med korttidsplatser inom äldreomsorgen för avlastning av anhöriga till personer med psykisk ohälsa?

Jag undrar om ni på NKA har en överblick över hur vanligt det är att kommunerna använder sig av korttidsplatser inom äldreomsorgen för avlastning av anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning. Min hustru och jag har inte kunnat erbjudas något annat alternativ där vi bor. Det innebär att min fru känner sig kränkt av att vistas bland äldre, dementa personer med stora hjälpbehov och att personalen hon möter nästan helt saknar psykiatrisk kompetens. För min egen del har jag svårt att koppla av, har mest dåligt samvete för att min fru "offrar sig själv" på detta sätt. Hon har en komplcerad problematik med svår ångest och nedstämdhet. Har också haft psykosgenombrott och tvångsvårdats. Vi har svårt att orka bråka om detta och det som ytterligare komplicerar saken är att de som bestämmer över min frus öde är tidigare kollegor till mig inom socialtjänsten. Men som sagt - är detta arrangemang vanligt förekommande?

Svar: Hur vanligt det är att platser inom äldreomsorgen används vid behov av korttidsplats till personer med en psykisk funktionsnedsättning är svårt att svara på. Förmodligen är det en variation mellan landets kommuner beroende kommunens storlek och vilket underlag som finns för att ha speciella platser. Utan att ha någon statistik så är svaret att det förmodligen är vanligt förekommande att det erbjuds plats inom äldreomsorgen. Denna problematik finns även för ex. yngre cancersjuka vid behov av tillfällig plats. Det finns privata alternativ som erbjuder även tillfälliga platser i olika delar av landet.

Senast uppdaterad 2014-09-02 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson