Vilka regler gäller för anhörigbidrag?

Jag är anhörigvårdare till min make som hade stroke och blev afasi. Början av mars 2010 fick vi omvårdnadsavgift 600kr. Biståndshandläggaren informerade inte oss om detta. Men äldreomsorgen administrativt center förklarade att alla som får någon form av omvårdnad från hemtjänst eller anhörig skall betala en avgift. Vi har ingen hemstjänst men jag har anhörigbidrag förutom inte anställd. Vilka anhörig former jag har?

Svar: Det finns inga regler och riktlinjer för så kallat anhörigbidrag som gäller generellt i Sverige. Kommunerna kan själv bestämma vilka former av anhörigstöd som de erbjuder. Därför ser det olika ut beroende på i vilken kommun som man bor i.

Det är alltid bra att ha en kontakt i den egna kommunen som kan lyssna och ge förklaringar på frågor, tankar och funderingar. Jag föreslår därför att du tar kontakt med den anhörigkonsulent som finns i din kommun. Du når henne via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson