Kan vi syskon anse att vår syster fått sin del av arvet?

Det har framkommit att ett syskon använt mors konton som sina egna konto och därmed drenerat kapitalet väsentligt, detta med min mors godtycke, och med ord som jag behöver ju inga pengar. Vår syster har fått bil & sin skatteskuld reglerad av mors pengar och vi övriga syskon tycker att detta är fel. Nu har mor insomnat och arvskiffte skall ske. Kan vi övriga syskon anse att vår syster redan fått ut sitt?

Svar: Efter en persons bortgång ska en bouppteckning upprättas och dödsbodelägarna ska kallas till denna. Vid denna förrättning kan frågan ställas till dem som förättar bouppteckningen i vad mån det kapital som tagits ut till dottern ska ses som ett arv eller om kan betraktas som en gåva från modern. En viktig fråga är förmodligen när dessa pengar tagits ut och i vad mån modern varit införstådd med uttagen/gåvan.

Senast uppdaterad 2014-08-28 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson