Kommer inte överens med förvaltaren - vad mer kan vi göra?

Byta ut förvaltare för närstående, men överförmyndaren vägrar. Vår äldre närstående har för ett år sedan fått en förvaltare mot sin vilja. Det hela är överklagat och ligger hos Högsta Domstolen nu. Hon bor hos min man och mig och trivs med det. Då vi inte kommer överens med förvaltaren har vi vid flera tillfällen bett om byte och har även lämnat in en ansökan om entledigande. ÖF vägrar göra något under tiden själva förordnandet av förvaltarskapet är i rätten. Det tar kraft, energi och glädje från oss som bara vill att vår närstående ska ha det så bra som möjligt under hennes sista år. Vad kan vi mer göra?

Svar: Det framgår inte av frågan något om skälen till att en förvaltare utsetts eller på vems initiativ. Som framgår av frågan så är det en pågående rättsprocess och som Överförmyndaren avvaktar svar på. När domen kommer i denna process kanske det blir en godtagbar lösning för alla parter. Det viktiga är säkert att den gamla damen mår gott och har det bra i familjen.

Senast uppdaterad 2014-08-27 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson