Hur göra med ekonomin efter närståendes bortgång?

Min faster som inte har nära anhöriga har haft god man fram till hennes död. Hur tillsätts någon som sköter det ekonomiska nu? Jag har lagt ut pengar för att avliva hennes katter. Jag har ett kvitto och god man ett. En kusin som jag inte känner vill ta över det ekonomiska. Hur ska det gå till på rätt sätt?

Svar: Ta kontakt med den gode mannen eller Överförmyndarnämnden i den kommun som Din faster bodde i för att få svar på vem som ansvarar/ansvarat för bouppteckningen efter den avlidna. I den tas upp tillgångar och ev. skulder, som nämns i frågan, och hur dessa ska fördelas mellan arvsberättigade. Hur en bouppteckning ska genomföras regleras i Äktenskapsbalken.

Senast uppdaterad 2014-08-27 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson