Hur bestäms aktiviteter för närstående på ett boende?

Min fd fru har alzheimers och är nu på ett boende m lgh 2 r o kök. Relativt "frisk" jfr med dom som bor där. Sex pers på avd. Hon är bara 63 år. Nog måste det väl finnas ngt som gör att hon kan komma ut ibland, förutom oss anhöriga, typ ngr tim i veckan har jag hört fr ngn, men som vanligt så är det väl kommunens handl som bestämmer? Lite synd för jag har varit med om detta tidigare när det gällde min mor.

Svar: Intentionen i Socialtjänstlagen, SoL, är att vård och omsorg ska utgå från den enskildes behov av vård och omsorg. Ett boende i särskilt boende är ett beslut med Socialtjänstlagen som grund. I samband med inflyttning för en person till ett särskilt boende upprättas en s.k. genomförandeplan. I den tas upp vilken hjälp den boende behöver inom olika områden, ex. utevistelse. Ofta upprättas den tillsammans med anhöriga om inte den enskilde motsätter sig detta. Oftast finns det en kontaktperson utsedd för varje boende som ska vara kontakten mellan den boende och anhöriga.

Förslag: ta kontakt med kontaktperson eller ansvarig chef för ett samtal om behov som inte tillgodoses. Vanligen löses dessa frågor i samförstånd mellan den boende, anhöriga och personal.

Kontakt kan också tas med ansvarig biståndshandläggare för det särskilda boendet för omprövning av beslut av insatser.

Senast uppdaterad 2014-08-26 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson