Vart kan jag vända mig om jag misstänker att en närstående drabbats av psykisk ohälsa?

Vart vänder jag mig för att diskutera om jag misstänker att nära anhörig är drabbad av psykisk ohälsa? Personen själv ser inte sina problem. Går inte att resonera med. Det handlar om att inte se de närmaste. Kör en linje som inte känns frisk och den gå inte att rucka på. Misstänker Asbergers eller någon form av schizofreni. Personen är i tidig vuxen ålder. Vad gör jag?

Svar: Jag förstår att du märkt en förändring i beteendet hos den unge vuxne och funderar på, och kanske känner oro för om han/hon har drabbats av någon form av psykisk ohälsa.

Jag förslår att du funderar på om något av följande skulle vara användbart för dig?

För att skaffa mera kunskap...

För att erbjuda kunskap om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar, tex schizofreni, tvångssjukdomar osv ) har bl.a NSPH (nationell samverkan för psykisk hälsa) skapat ett nätverk av anhöriga, patient och brukarorganisationer, se www.nsph.se (nytt fönster)

Det finns även ett riksförbund Attention - en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (som tex Aspergers syndrom) som har mycket kunskap på sin hemsida: www.attention-riks.se (nytt fönster) Båda organisationerna finns ofta lokalt i varje län.

För att hitta någon att tala med...

I nästan alla landets kommuner finns en anhörigkonsulent, du ringer din hemkommuns växel och frågar. I varje län finns också en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Dit kan du, precis som till kommunen ringa och boka tid med någon, tex familjeterapeut eller anhörigstödjare som erbjuder samtal.

Om det är möjligt att du får den unge att följa med till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning skulle det naturligtvis vara enklare, men om det är mycket svårt, så föreslår jag att du tar en egen kontakt i första hand.

Senast uppdaterad 2014-08-14 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson