Kan jag få bidrag för psykisk sjukdom?

Har fått diagnos för bipolär sjukdom samt andra psykiska besvär. Finns det någon ekonomisk hjälp att ansöka om?

Svar: Jag förstår att du undrar om det finns någon ekonomisk hjälp man kan söka om man drabbats av allvarlig psykisk ohälsa! Ofta medför ju tyvärr allvarlig psykisk ohälsa att man också i perioder kan drabbas av trötthet, koncentrationssvårigheter, sömnproblem och sociala problem som gör att det periodvis gör det omöjligt att upprätthålla studier eller arbete som man ju kunde när man var frisk.
Idag är det svårt att ha hygglig ekonomi samtidigt som man är låntidssjukskriven.

Mitt förslag till dig är att dels:

  1. Prata med din sjukskrivande läkare om olika alternativ för sjukskrivning.
  2. Boka tid med en tjänsteman på Försäkringskassan och ställ samma frågor hos dem.
  3. Kontakta kommunens tjänstemän där du bor och undersök om du är berättigad att söka bostadsbidrag.

Det finns alltså inga speciella ekonomiska stöd för att man drabbats av psykisk ohälsa, utan allt stöd grundar sig på om man har väldigt låg inkomst och höga levnadsomkostnader som tex hög hyra.

Senast uppdaterad 2014-08-13 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson