Kan jag få hemvårdsbidrag eller liknande?

Jag är EU medborgare ock kommer från Estland och har fastanställning i Sverige. Har nyligen gjort en höftoperation i SÖS - ortopediavdelningen och har helt nedsatt arbetsförmågan minst tre månader i perspektive med rehabilitering tills 6-12 månader. Min man som är icke EU medborgare och anses vara nyinflyttad och hann aldrig jobba i Sverige - är arbetssökande i AF. Han sköter mig med allt i 24 timmar. Kan jag få hemvårdsbidrag eller liknande?

Svar: Det är inte alla kommuner i Sverige där det finns möjlighet att ansöka om ett så kallat hemvårdsbidrag. Reglerna för vem som kan få bidraget är också olika i kommunerna, liksom storleken och namnet på bidraget. Oftast söks bidraget samt betalas ut till den som får vården. Denne förutsätts vidarebefordra bidraget till den anhöriga som utför vården. En biståndshandläggare beslutar om man ska få bidraget.

Kontakta en biståndshandläggare eller den som arbetar med anhörigstöd i din kommun, det kan vara en anhörigkonsulent eller liknande, för information om hemvårdsbidrag. Du når någon av dessa personer genom kommunens växel. Information kan också finnas på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2014-06-23 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson