Var finns information om anhöriga som finns hos Överförmyndaren?

Känner Nationellt kompetenscentrum anhöriga till om någon kommun i landet har gjort eller gör en särskild satsning för att nå anhöriga som finns hos Överförmyndaren?

Svar: Då jag inte kände till någon kommun i landet som direkt satsat på detta har jag försökt undersöka det vidare utan att hitta något. Vi är naturligtvis mycket intresserade av resultatet och erfarenheten av er satsning för att nå anhöriga som finns hos Överförmyndaren.
/Birgitta Olofsson, Nka

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson