Varför diskrimineras svenska medborgare som har anhöriga i andra länder?

Varför diskrimineras svenska medborgare som har anhöriga i andra länder? Min mor har bott i Sverige i 30 år och är svensk medborgare. Hennes mamma bor i Polen och har Cancer. Hon har heller ingen som kan ta hand om henne. Min mor hade velat få Närståendepenning för att kunna åka till Polen och ta hand om henne. Kravet är dock att även mormor måste ha ett svenskt personnummer, vilket hon inte har. Migrationsverket vill inte ge henne uppehållstillstånd så att hon kan få ett svenskt personnummer eftersom hon är gammal. Hon får vistas i Sverige men hon får inte uppehållstillstånd för att få ett svenskt personnummer. Så därför kan min mor inte få Närståendepenning. Det enda som min mor kan göra är att ta semester, men om detta är förbrukat så kan hon endast sitta här i Sverige medan min mormor lider av sin sjukdom, ensam i Polen, utan vård.  Finns det inget som man kan göra? Denna fråga är relaterad till: http://www.anhoriga.se/fragor-och-svar/fraga-127/ Men min mamma vill inte ta hit mormor, utan hon vill åka ner till Polen och vara med henne där under de dagar som Närståendepenningen tillåter.

Svar: Det stämmer att ett av kriterierna för att få beviljat Närståendepenning, som söks via Försäkringskassan, är att både den som ansöker och den sjuke måste vara försäkrade i Sverige och vården måste också ges i Sverige.

Den frågeställning som du tar upp är sedan tidigare uppmärksammad av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Nka är medlem i Eurocarers, en organisation som arbetar med att synliggöra anhörigvårdare och deras organisationer i Europa och för att förbättra deras situation. Eurocarers lyfter fram anhörigvårdarnas intressen oavsett ålder, sjukdom eller behovet hos den de vårdar. Eurocarers räknar med att cirka 80 procent av vården som utförs i Europa utförs av en nära anhörig eller vän. Ett arbete som inte får det erkännande som det borde få, då samhället inte skulle fungera om dessa inte fanns. Eurocarers arbetar därför för att öka medvetenheten i samhället om hur viktiga anhörigvårdare är, och för att EU och medlemsländer utvecklar stödjande insatser till dem. Under 2011 fokuserade organisationen mycket på att synliggöra anhörigvårdarna. Under årsmötet 2013 lyftes arbetet med att lyfta anhörigfrågorna i Bryssel. Ett arbete som har varit lyckosamt, då Eurocarers har fått projektmedel som innebär att de kommer att öppna ett kansli och ha en chef placerad i Bryssel för att hjälpa dem med att driva anhörigfrågor och i deras arbete att stärka de nationella anhörigorganisationerna som ingår i Eurocarers. Genom detta samarbete belyses din frågeställning.

Senast uppdaterad 2014-05-26 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson