Kan vi sälja mammas lägenhet och kan jag bli god man?

Min mamma har fått diagnosen Alzheimers. Och bor nu på ett demensboende. Hennes bostadsrätt har vi tre barn hyrt ut till ett av barnbarnen, men vi har bara tillstånd till i augusti. Eftersom mamma ju inte längre kan bo där så är vi alla överens om att sälja den. Då den ju annars bara kostar, och mammas inkomst inte räcker till två boenden. Kan vi sälja den om vi alla är överens? Eller måste vi ha en god man? I så fall kan någon av oss bli god man? Jag har nu hand om mammas ekonomi sedan flera år tillbaka enligt mammas önskan när hon var frisk.och mina syskon vill att jag även ska bli god man i så fall.

Svar: Har din mamma skrivit någon fullmakt till dig om att du ska sköta hennes ekonomi? Om så är fallet och hon har skrivit en generalfullmakt, en fullmakt som ger befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra, så innefattar det även försäljning av lägenheten.

Lagen föreskriver inte annat än att den person som förordnas som god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Det är inget som hindrar att en anhörig förordnas till god man. En huvudman, i detta fall din mamma, kan själv begära att få en viss person som god man. Vilket hon indirekt redan gjort, enligt din beskrivning.

För ytterligare upplysningar och information om tillvägagångssätt kan du kontakta överförmyndaren/överförmyndarnämnden i kommunen som nås via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2014-05-12 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson