Kan min syster sälja mina föräldrarnas lägenhet utan min vetskap?

Min syster och jag bråkar och har ingen kontakt, som har medfört att jag inte har kontakt med min pappa heller. Min mamma ( 86 år ) bor på äldreboende för dementa och nu har även min pappa ( 92 år ) flyttat till samma äldreboende med 3 våningar över (utan min vetskap ). Min dotter fick reda på det av personalen på äldreboende. Min syster har inte informerat mig om detta och kommer nog inte göra det heller. Nu till frågan. Kan min syster, om hon har fullmakt, sälja våra föräldrars gemensamma lägenhet utan min vetskap? Och OM, vad händer sen?

Svar: Tyvärr är det svårt att ge ett direkt svar då det bland annat beror på vad som din syster fått fullmakt att utföra. Fullmakt innebär rätt att företräda annan och kan skrivas på olika sätt. Rätten kan vara begränsad till ett visst område, till ett visst ärende eller till en viss tid. Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills den återkallas. En fullmakt som enbart ger rätt att vidta vissa åtgärder, kallas enkel fullmakt. En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt, en fullmakt utan inskränkningar. En generalfullmakt ger befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra. Det framkommer inte heller om din syster har fullmakt från båda föräldrarna.

Rådet till dig är att du kontaktar någon med en juridisk utbildning för att ställa dina frågor och få svar.

Ytterligare råd är att du, som anhörig till äldre närstående, kan ta en personlig kontakt med den person i kommunen som arbetar med att stödja anhörigvårdare. Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen nämligen erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Du når den personen via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2014-05-12 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson