God man hör bara av sig till ett av syskonen - vad kan vi göra?

Har en mor 92 år som har god man. Vi är 3 syskon, men god man hör bara av sig till min syster trots att god man vet att vi (min bror o jag) inte har kontakt. Vi har påpekat detta men gode mannen tycker att det räcker att min syster får besked t.ex vid flytt, inskickning till sjukhuset. Vad kan vi göra?

Svar: Rådet till er är att återigen samtala med den gode mannen och beskriva er vilja att den gode mannen även har kontakt direkt med er. Det är väsentligt att den goda mannen ska kunna samarbeta med anhöriga och närstående.

Ni kan också ta kontakt med överförmyndaren/överförmyndarnämnden och ge uttryck för ert önskemål. Överförmyndaren/överförmyndarnämnden nås via kommunens växel.

Till skillnad från socialtjänstlagen och sjukvårdens sekretessregler har närmast anhöriga rätt att ta del av samtliga handlingar i överförmyndarens akt som rör den enskilde, i detta fall er mor.

För er kännedom: kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Så du kan, utifrån din roll som anhörig, ta kontakt med den personen som arbetar med anhörigstöd. Information och kontaktuppgifter gällande anhörigstöd finns på kommunens hemsida. Personen i fråga kan också nås via kommunen växel.

Senast uppdaterad 2014-04-23 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson