Hur kan jag få stöd och hjälp för min mamma?

Hur gör man för att få stöd och hjälp med ens mamma som börja komma upp i ålder? Hon äter knappt och är dålig med sin hygien. Är också deprimerand. Jag skulle önska att mamma kunde gå komma in på ett seniorboende, men vet inte hur jag ska vidare?

Svar: Rådet till dig är att ta kontakt med en biståndshandläggare i kommunen och för den personen beskriva situationen. Hon/han kan ge dig information och råd om hur du/ni går vidare. Biståndshandläggaren når du via kommunens växel.

Kommunen ska också erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Så för din egen del är rådet till dig att ta kontakt med den personen som arbetar med att stödja anhöriga. Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknande. Den personen nås också via kommunens växel.

Information både om hjälp i hemmet/äldreboenden/särskilt boende och om anhörigstöd finns även på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2014-04-23 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson