Vad för typer av insatser kan man få om man är över 65?

Pappa har ALS och han är pensionär. Vi har ansökt om personlig assistans hos kommunen men de nekar rätten till personlig assistans eftersom att han är pensionär. Min pappa behöver assistans hela dygnet då hans muskler blir  svagare och svagare. Han har idag ASHI men de kommer enbart för att koppla på PEG matningen och hemtjänst är inte ett alternativ för oss då vi själva sköter om hans hygien och dylikt. Vi behöver någon som kan vara med honom när alla är på jobbet. Annars kommer vi bli tvungna att sluta jobba och då går inte ekonomin ihop. Vad finns det för typ av insatser för en pensinär som lider av denna åkomma? Har försökt ta reda på det på andra håll, men det jag har blivit informerad om är att han inte har rätt till denna sorts hjälp

Svar: Det stämmer att man inte kan ansöka om personlig assistent utifrån LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) efter 65 år.

Det stöd och den hjälp som din pappa behöver måste ges utifrån Socialtjänstlagen och i samverkan med Hälso- och sjukvården.

Ni som anhöriga behöver också stöd och därför är rådet till er att ta kontakt med kommunens anhörigstöd. Kommunen ska nämligen erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Den personen, som kan vara en anhörigkonsulent eller liknande, nås via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida.

Vill också informera dig om att om du avstår från att arbeta för att vårda en närstående som är svårt sjuk kan du få så kallad Närståendepenning som anmäls via Försäkringskassan. Närståendepenning ger dig ca 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. Mer information om Närståendepenning kan du läsa om här. (pdf i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-04-22 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson