Hur ska jag göra så att mamma inte handlar upp pengarna som jag har fått ärva?

Hej!

Jag är en tjej på 15 år som fått ett arv efter min pappa som dog i höstas. Nu är det så att min mamma har diagnos biopolär och ibland handlar hon upp alla våra pengar så att vi inte ens har till mat. Nu undrar jag hur jag ska göra så att hon inte handlar upp pengarna som jag har fått ärva.

Svar: Tack för ditt mail! När man som du är minderårig, det vill säga under 18 år, och av någon anledning får en större summa pengar eller något annat av värde (egendom)är det vanligtvis föräldrarna som tar hand om det. Men, det kan ibland finnas anledning att någon annan ska ta hand om egendomen till dess att ägaren blivit myndig, 18 år. En anledning kan vara just den som du beskriver i din fråga. När det inte är lämpligt att ens förälder tar hand om ens egendom kan man få hjälp av kommunen med en så kallad förvaltare. Den som vill ha en förvaltare ansöker om det hos kommunens överförmyndarnämnd som också är de som har tillsyn över förvaltare och ser till att allt går rätt till. När ansökan är inlämnad är det Tingsrättens sak att fatta beslut i frågan om att tillsätta en förvaltare. En förvaltaren ska se till att egendomen används på ett klokt sätt. Vill du använda dig av egendomen innan 18 års ålder är det förvaltaren du får prata med. Man kan säga att förvaltaren i detta läge fungerar som en ställförträdande förälder och ska fatta beslut på liknande grunder. För att få hjälp med din situation vill vi rekommendera dig att prata med en skolkurator eller om du har kontakt med någon annan myndighetsperson som t ex. vid socialförvaltningen. Adress och telefonnummer till socialförvaltningen hittar du på din kommuns hemsida. Som regel kommer du till en växel där du får berätta vad du vill ha hjälp med så kopplar de dig vidare till någon som är kunnig i sådana frågor. Kanske har du någon vuxen i din närhet som du litar på och som kan hjälpa dig med rätt kontakt.

Senast uppdaterad 2014-04-14 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson