Hur fungerar det med hemtjänst vid flytt till annan kommun?

Min mamma bor i egen lägenhet och har hemtjänst. Då hon gärna vill flytta till min kommun undrar jag hur det skulle fungera med hemtjänst. Vad jag förstår så beviljar biståndshandläggarna i kommunen rätt till hemtjänst, dagverksamhet m m. Kan man få rätt till liknande service om man flyttar till en annan kommun? Hur fungerar det?

Svar: I Socialtjänstlagen 5 kap., under rubriken äldre människor, står i 5 §: "Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd."

Detta gäller oavsett i vilken kommun som man bor i.

Rådet till dig är att ta kontakt med en biståndshandläggare i din kommun och beskriva situationen. Biståndshandshandläggaren nås via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2014-03-31 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson