Hur överklagar vi beslut om pappas boende?

Vi behöver hjälp med att överklaga beslut om min pappas boende. Kan inte ha det så här längre. Pappa är 89 år och har fått parkinson, urinkontenens, starr och gula fläcken på ögonen, kommer in ut fr lägenheten 1 ggr/vecka och bor med 11 trappsteg upp på 1:a våningen. Snubblar fram när han går och har legat inlagd på sjukhus o rehabilitering flera ggr.

Svar: Vad jag förstår så har din pappa ansökt om ett särskilt boende och fått ett beslut om avslag på sökt insats?

Enligt 23 § i Förvaltningslagen framgår att beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han begär. Skrivelsen ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. Den skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. 21 § i samma lag anger att om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han underrättas om hur han kan överklaga det.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson