Biståndshandläggaren nekar flyttning - vad gör vi?

Vart vänder jag mig när biståndhandläggare nekar flyttning till annat boende för min pappa? Vi vill flytta honom från privat boende till kommunalt. Pappa har fått stämpel som vårdkrävande och jag har redan kontaktat chefen för biståndhandläggare angående flyttning till ett kommunal boende, men inte fått stöd om detta.

Svar: Antar att ni har fått ett skriftligt avslag på ansökan om flytt till ett annat särskilt boende?

Om det är så ska det också finnas information om på vilket sätt ni kan överklaga beslutet.

Rådet till er är också att ta en personlig kontakt med den person som arbetar direkt med att stödja anhöriga utifrån socialtjänstlagens 5 kap. 10 §: socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Den personen kan vara en anhörigkonsulent/anhörigstödjare eller liknande.

Information om anhörigstöd finns på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2014-03-24 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson