Hur gör vi med mammas fastighet?

Vår mor bor på ett äldreboende sen ett par år tillbaka, problem att klara sig själv och med minnet. Hon äger en jordbruksfastighet ensam. Vår far är borta [avliden]sen en tid tillbaka. Min fråga är -  vi har tänkt sälja det mens mor lever, men nu är det ett av mina syskon som vill flytta dit, fast dom andra syskonen vill sälja om det går .Hur går man tillväga om ett av barnen vill flytta dit och dom andra inte samtycker? Vi kan inte fråga vår mor för hon vet inte att hon har en fastighet när man pratar om det.

Svar: Om er mamma har en god man så kan denne göra en ansökan till överförmyndaren. Vid försäljning av fast egendom krävs särskilda dokument, bl.a. ett värderingsutlåtande.

För mer information ta kontakt med överförmyndaren/överförmyndarnämnden i aktuell kommun.

Har hon inte någon god man så bör en person med juridisk utbildning svara på er fråga.

Senast uppdaterad 2014-03-24 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson