Råd vid försäljning av bostadsfastighet

Båda makar äger och har lagfart på 1/2 del i bostadsfastigheten. En av makarna blir sjuk och därigenom oförmögen att själv genomföra och underteckna säljavtal. Makarna har endast gemensamma barn, myndiga. Fråga: Kan i så fall den friska maken teckna avtal och sälja hela fastigheten. Om svaret är ja, har den friska maken/makan rätt att disponera hela överskottet från försäljningen, eller måste den sjuke maken/makan genom fullmakt givit sitt godkännande före sitt insjuknande?

Svar: Dina frågor är intressanta och berör säkert sammanhang som andra anhöriga också kan hamna i. Utifrån frågornas helt juridiska aspekter är rådet till dig att du kontaktar en juridiskt utbildad person såsom en advokat för att få ett riktigt säkerställt svar.

Senast uppdaterad 2014-03-24 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson