Mamma vägrar boende - vad kan vi göra?

Mamma är 89 år, hade en stroke i somras och är nu försvagad i ena sidan. Klarar sig inte själv med toa etc. och behöver hjälp. Är väldigt glömsk och försöker gå upp själv, och ramlar. Bröt en handled pga detta för en vecka sen. På vårdplanering beslutades att pga att hon vägrar boende, ska hon skickas hem, med hemtjänst. Alla vet att det inte kommer att funka, men pga att mor vägrar måste man skicka hem henne. Finns det inget vi kan göra?

Svar: I Socialtjänstlagens första kapitel står att verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Att ansöka om och att flytta till ett särskilt boende (äldreboende) kan vara ett svårt beslut och är oftast en process både för den personen som är i behov av vård och omsorg men även för anhöriga.

Rädet till er är att ni kontaktar den person i kommunen som arbetar direkt med att stödja anhöriga utifrån Socialtjänstlagens 5 kap 10 § som säger att kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknade och nås via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2014-03-24 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson