Vad kan jag göra när dagarna med närståendepenning är slut?

Jag undrar vilka möjligheter som finns eftersom sjukvården inte varit behjälplig. Jag bor ihop med en som har en allvarlig cancerart. Jag har rätt till närstående, dessa dagar tar snart slut . Vad händer efter det? Vad kan jag söka?

Svar: Jag skulle rekommendera dig att kontakta den person i kommunen som arbetar med anhörigstöd. Det kan vara en anhörigkonsulent eller motsvarande. Personen i fråga kan du nå via kommunens växel. Anhörigkonsulenten kan informera dig om vilket stöd som finns tillgängligt i din kommun, alltså ge en individuellt utformad information utifrån dina behov.
/Birgitta Olofsson, Nka

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson