Vad kan man göra när vännerna försvinner?

När någon i familjen drabbas av en stroke el.dylikt så påverkas hela familjen. Vänner "försvinner" och även den anhörige bli ensammare. Vad kan man göra åt dett problem?

Svar: Detta är tyvärr inte ovanligt att vänner successivt slutar att komma. Det kan ha många orsaker, kanske vet man inte hur man ska förhålla sig, kanske tänker man att man stör m.m.

Att själv kontakta vännerna och säga att det skulle vara så trevligt om de hälsade på kan vara ett alternativ. Ett annat alternativ kan vara att man också söker nya kontakter t.ex. genom att bli medlem i någon förening såsom Stroke förbundet etc.

I kommunen finns också någon person som arbetar direkt med att stödja anhöriga, allt utifrån Socialtjänstlagens 5 kap. 10 § " Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder". Du når personen som arbetar med anhörigstöd via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida.

Du kan kanske, om det finns, delta i en anhöriggrupp och där ta del av andras erfarenheter om hur de gått tillväga för att upprätthålla sitt sociala nätverk.

Senast uppdaterad 2014-02-24 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson