Behövs fullmakt för att sälja mammas lägenhet?

Måste man ha fullmakt om någon annan än lägenhetsinnehaven säljer lägenheten? Jag är dotter och mamma har flyttat till ett vårdboende.

Svar: Ja det bör du ha om din mamma inte själv vill ha hand om försäljningen.

Fullmakt innebär rätt att företräda annan och kan skrivas på olika sätt. Rätten kan vara begränsad till exempel till visst område, till visst ärende eller till viss tid. Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills den återkallas. En fullmakt som enbart ger rätt att vidta vissa åtgärder, kallas enkel fullmakt.

En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt, en fullmakt utan inskränkningar. En generalfullmakt ger befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra. Det är möjligt att ladda ner underlag för fullmakt via nätet kostnadsfritt.

Ladda ner fullmakt här (nytt fönster)

Ifall du inte vet så ska kommunen erbjuda stöd till anhöriga som vårdar närstående allt utifrån Socialtjänstlagens 5 kap. 10 §. Detta stöd gäller även om närstående bor på ett särskilt boende. Du kan alltså ta en personlig kontakt med den personen i kommunen som arbetar direkt med anhörigstöd. Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknade. Personen når du genom kommunens växel. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2014-02-24 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson