Hur hittar jag information om stöd till anhöriga med en cancersjuk närstående?

På vilket sätt söker man lättast upp info, när det gäller bemötande och stöd till anhöriga med cancersjuk närstånde? Gäller både till personal och andra runt om den drabbade familjen.

Svar: Du kan söka på Goggle och använda t.ex. sökorden bemötande+anhörig+cancersjuk. Där kan du hitta både litteratur samt studier. Du kan kanske också få hjälp via ett bibliotek . I kommunerna finns oftast en anhörigkonsulent, eller liknande, vars uppgift kan vara att ge råd och stöd i den individuella anhörigrollen. Den personen kan du nå via kommunens växel.

Vill tipsa dig om möjligheten att se föreläsningen: Påverkas hälsan hos anhöriga till cancersjuka? från årets Anhörigriksdag i Varberg. Föreläsare är Katarina Sjövall, sjuksköterska och doktorand. Föreläsningen nås via vår hemsida under Nka play.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson