Kan man som anhörig få ekonomiskt bidrag?

Jag tar hand om min far, med funktionsnedsättning, som är beroende av hjälp. Var kan man söka vårdbidrag eller nån annan sorts bidrag som ekonomiskt stöd ? Hörde om att man som anhörig kan få ersättning. Han vill inte och klarar ej av att få hjälp av nån annan p.g.a sjukdomen och språket.

Svar: Det ser lite olika ut i Sveriges kommuner då det gäller möjligheten att ansöka om vårdbidrag alternativt hemvårdsbidrag eller en anställning som anhörigvårdare. Mer information omkring detta finns på vår hemsida.

Läs mer om anhörigstöd här

Rådet till dig är att ta personlig kontakt med en person i kommunen som arbetar direkt med att stödja anhöriga. Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknande. Han/hon kan ge dig information utifrån dina individuella frågor och behov.

Den personen kan du nå via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2014-02-10 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson