Kan jag ta ifrån fullmakten från min gode man?

Hur tar jag ifrån min gode man fullmakten över mig, då jag tycker att det inte fungerar?

Svar: Den som är missnöjd eller har klagomål på en god man kan vända sig till överförmyndaren/överförmyndarnämnden i kommunen. Rådet till dig är att vända dig dit.

Överförmyndaren/överförmyndarnämnden kan du nå via kommunens växel. Information och kontaktuppgifter finns också på kommunens hemsida.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndare i sitt län. Så om du har klagomål på överförmyndaren/överförmyndarnämnden kan du vända dig dit med en skrivelse.

Senast uppdaterad 2014-02-10 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson