Hur går vi tillväga med försäljning av fastighet via fullmakt?

Min far har altzheimer och bor sedan i somras på ett demensboende. Min mor bor kvar på en lantbruksfastighet, som hon nu vill sälja. Hon har fullmakt till fars alla tillgångar, inkl. gården som står helt i hans namn. Hur går vi till väga? Kan hon sälja fastigheten genom att hon har fullmakt? Kan hon innan försäljningen belåna fastigheten för att köpa en bostadsrätt? Kan hon sätta den i bara sitt namn? Vi är två syskon som är helt överens med mor att hon ska kunna göra detta.

Svar: En fullmakt innebär att företräda någon annan. Jag förmodar att fullmakten inte är tidsbegränsad i så fall gäller den till dess att den återkallas.

Det framkommer inte om fullmakten är en så kallad generalfullmakt som innebär en obegränsad fullmakt, med andra ord en fullmakt utan inskränkningar. En generalfullmakt ger således befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra. Motsatsen, en fullmakt som enbart ger rätt att vidta vissa åtgärder, kallas enkel fullmakt.

Rådet till er, för alla eventualiteters skull, är att kontakta någon juridisk kunnig person, förslagsvis en advokat.

Senast uppdaterad 2014-02-10 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson